تالار زبانشناس

Once upon a time معنی

سلام، مگه معنی once upon a time نمیشه روزی روزگاری؟
اینجا یکی بود یکی نبود ترجمه شده

==================
این تاپیک مربوط به درس« جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

تفاوتی نداره
هر دو درسته

3 Likes