تالار زبانشناس

نظر در مورد این دو جمله

با سلام
چرا به جای این جمله what did you do
از این جمله استفاده نمیشه what you did
در زبان این واقعا برام سواله ایا دلیل خاصی داره

1 Likes

سلام
باید یه جمله‌ای قبلش باشه
کامل بنویسید

1 Likes

نه جمله ای نیست از سوال های یک بوسه ای جی هوگ که پرسیده کلا رو ترکیب سوال نظر میخواستم

2 Likes

این حالت معمولا وسط جمله میاد. بخشی از یه جمله‌ی مرکب.
باید قبلش یه عبارت بیاد

1 Likes

نه کلا این میشه سوال و جواب تو خود برنامه هم هست
what did she do ? She kissed carlos on the cheek حالا من میگم به جای سوال از این جمله استفاده میشه کرد یا نه؟
what she did
دو تاشون معنی "او چکاری انجام داد "میشه

1 Likes

نه نمیشه, فرم جمله سوالی تو انگلیسی اینجوریه.
احتمالا شما بعضی سوالات رو دیدی که این do/did رو نداشته و با اون مقایسه میکنی. اگه اینه که شما باید بری تحقیق کنی چرا تو دو تا مثال پایین اولی do نداره ولی دومی داره.

what made you angry?
what do you think can make you angry?

3 Likes

نه مکانش نیست. اونی که سوالیه ترتیب کلماتش فرق می‌کنه با اونی که خبریه.
در جمله‌ی what you did، فعل جمله میشه did، اونجا دیگه did فعل کمکی نیست.
معنیش میشه آنچه تو انجام دادی. همچین عبارتهایی در جملات مرکب میان: “reported speech”
به عنوان مثل اگه سوال what did you do? رو بخوایم به صورت reported بیان کنیم اینطوری میشه:
I know what you did
جمله‌ی بعد از I know خودش به تنهایی نقش مفعول رو داره. مفعول در جواب “چه چیزی را” می‌آید.
چه‌چیزی را می‌دانم؟ آنچه‌ را که تو انجام دادی.
I know میشه بند اصلی، و عبارت بعدش میشه بند وابسته.
Main clause and subordinated clause

3 Likes