تالار زبانشناس

due در این جمله چه معنی میدهد؟

Our manager is due to present the report at the end of the month

1 Likes

کلمه due بخصوص در موقع صحبت از ساعات برنامه ها بکار میرود؛ ساعات حرکت؛ ساعت انجام برنامه های روزانه

The train was due to leave at ten

برنامه حرکت قطار ساعت ۱۰ هست؛ به نوعی دقت زمان و گاهی مکان رو نشون میده

The earthquake happened due east of Iran

در جمله شما هم اشاره به ارائه گزارش در تایم مورد نظر هست

1 Likes

فک کنم اینجا به معنای ((انتظار می رود)) هست…

1 Likes