تالار زبانشناس

معنی عبارت مورد نظر

با سلام
معنی این عبارت چی میشه
tucking his shirttail in

1 Likes

Tuck اینجا به معنای درست کردن کردن پیراهن و گذاشتن آن در شلوار هست…
معنای جمله : انتهای پیراهنش (پشت پیراهنش) را داخل(شلوار) گذاشت…

3 Likes