تالار زبانشناس

درس «آیا چنگیز خان جنگجوی طبیعت بوده است؟»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس آیا چنگیز خان جنگجوی طبیعت بوده است؟ ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «چنگیز خان» مراجعه بفرمایید.

1 Likes

سلام ترجمه آخرین پاراگراف از درس چنگیز خان نیست لطفا آخریشو هم به متن فارسی اضافه کنید.
“It may sound callous to say every cloud has a silver lining, but there
were unintended benefits to depopulation. The needs of man and the needs
of nature are not always the same thing. A balance must be found if we
are to live in harmony.”

1 Likes

اینکه بگوییم در کاهش جمعیت مزایایی وجود دارد ممکن است بی احساسی به نظر برسد اما هر ابری یک آستر نقره ای دارد(یعنی موقعیت های بد و ناراحت کننده ، مزایایی نیز دارند)
نیاز های انسان و طبیعت همواره مشترک نیست.باید تعادلی ایجاد شود تا در سازش و هماهنگی با هم زندگی کنیم.

1 Likes