تالار زبانشناس

THRIVE: What On Earth Will It Take?

سلام خدمت دوستان گرامی
مستند بقا هم اکنون در zoom

توضیح انگلیسی

توضیح فارسی

نسخه دوبله


سایت رسمی مستند
http://www.thrivemovement.com/

شاید که بشود یه عنوان بهتر در نظر گرفت. بردگی مدرن
این فقط یه شروع، برای رسیدن به روزی که همه آرزویش را داریم.
که دیگر برده ای وجود نداشته باشید
در آخر تشکر میکنم از مدیریت مجموعه زبانشناس . سربلند و پیروز باشید

7 Likes