THRIVE: What On Earth Will It Take?

THRIVE: What On Earth Will It Take?
0

#1

سلام خدمت دوستان گرامی
مستند بقا هم اکنون در zoom

توضیح انگلیسی

توضیح فارسی

نسخه دوبله


سایت رسمی مستند

شاید که بشود یه عنوان بهتر در نظر گرفت. بردگی مدرن
این فقط یه شروع، برای رسیدن به روزی که همه آرزویش را داریم.
که دیگر برده ای وجود نداشته باشید
در آخر تشکر میکنم از مدیریت مجموعه زبانشناس . سربلند و پیروز باشید