تالار زبانشناس

کاربرد back چیه؟!

Her family didn’t want her to become a nurse because hospitals back then were dirty, horrible places.
سلام کاربرد back تو جمله بالا چیه؟!

==================
این تاپیک مربوط به درس« فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

به نظرم در قامت قید زمان به معنی “اون زمان” ، “گذشته” ، “اون وقت ها” مناسب باشه.

3 Likes

سلام؛ شما از ادبیات خاصی معمولا استفاده می کنید؛ در قامتِ :ok_hand:

in those days; some time ago

همان طور که آقا منصور فرمودند در شرایط زمانی این معنا داره؛ گاهی اشاره به مکان هم ممکنه داشته باشه که با
back there هم معنا میشه.

4 Likes

نظر لطف شماست مربی بزرگوار :hugs:

2 Likes