تالار زبانشناس

مربوط به کدام دوره ای جی میباشد؟

مربوط به پکیج پادکست آقای ای جی هست توی سطح پیشرفته ( قسمت سری جدید )
The Effortless English Show
البته موضوع این وویسی که گذاشتین رو توی موضوعات موجود در این پکیج زبان شناس ندیدم
اما مربوط به همون دوره ست

1 Likes