تالار زبانشناس

درس «همدلی با پناهندگان»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس همدلی با پناهندگان ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «همدلی با پناهندگان» مراجعه بفرمایید.

1 Likes