تالار زبانشناس

معنای ترکیب used to

سلام
بارها این ترکیب رو دیدم که مثلا I used to live in your hous یا he used to play song
میخواستم بپرسم دقیقا چه معنا و کاربردی داره؟
ممنون

2 Likes

یعنی کاری که در گذشته انجام می‌شده، قبلا انجام می‌شده

I used to live in…
یعنی قبلا در… زندگی می‌کردم

3 Likes

تا جایی که میدونم یعنی عادت کردن به

2 Likes

get used to به معنی خو گرفتن، عادت کردن، وفق دادن

3 Likes

ببخشید یه سوال!!!
اگه از حالت get used to استفاده کنیم، اگه قرار باشه بعدش یه فعل بیاریم، آیا اون فعل باید ING بگیره!!!

2 Likes

بله. بعد از get used to اگه فعل بیاد ing میگیره

2 Likes

سلام
در جمله ی شما معنی used to میشه " قبلا"
اما در این جمله : I’m used to it
معنی used to میشه “عادت داشتن”

2 Likes