معنی این عبارت He doesn't know if he believes the ghost

معنی if در این عبارت دقیقا چطور میشه

He doesn’t know if he believes the ghost

==================
این تاپیک مربوط به درس« شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

2 پسندیده

آیا

نمیداند که آیا او به روح اعتقاد دارد ؟ ( یا نه )

2 پسندیده

When Claudius watches the play he looks very worried and runs away.
ممنون معنی look تو این عبارت رو هم متوجه نمیشم

2 پسندیده

اینجا look به معنی به نظر رسیدن هست

یعنی وقتی کلودیوس بازی رو تماشا میکنه، خیلی نگران بنظر میرسه و فرار میکنه

4 پسندیده