تالار زبانشناس

اشاره به دور

I won’t play that trick again

اینجا میخواد بگه من دیگه این شوخی رو نمیکنم
یه شوخی کرده بعد بهش گفتن خوب نیست میگه باشه من دیگه این شوخی رو نمیکنم
نباید جای that از this استفاده بشه

==================
این تاپیک مربوط به درس« چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

اون شوخی ، شوخی بوده که قبلا انجامش داده، یا می داده

پس به نظر من ماهیتش طوری هست که همون that براش مناسب تره

3 Likes

نه دقیقا همون لحظه انجام داده و بهش گفتن

2 Likes

چوپان دروغ گو دیگه گفت گرگ اومدن دیدن گرگ نیست گفتن این شوخی خوبی نیست اونم گفت باشه دیگه شوخی نمیکنم

2 Likes

به هر حال کاری هست که از اون لحظه به بعد میخواد ازش دوری کنه، پس مفهوم دورتر براش بهتره

3 Likes

کاملا درسته. That اینجا از لحاظ مفهوم به دور بودن اشاره می‌کنه

2 Likes

این عمل درست همون لحظه اتفاق افتاده شوخی رو میگم
تو فارسیم کسی یه کاری میکنه ما میگیم دیگه تین کارو نکن اون میگه باشه دیگه این کارو نمیکنم
This و that معادل فارسی دقیق دارن

2 Likes

درسته ولی مفهوم به دور اشاره داره. ینی شوخی انجام و تمام شده

3 Likes

یه سوال دیگه ام بود تو متن چند بار گفته yelled out یا craying out
این out چیه چه تاثیری داره

He yelled out with all his might

2 Likes

بیشتر برا تاکیده. یعنی فریاد شدید یا گریه‌ی شدید

2 Likes

Out در فعل yell جهت بیان اینکه فریاد زدن شدید هست و بیشتر بیانگر خشم

اما در فعلcarry متفاوت هست و ترکیب carry out یعنی انجام دادن

3 Likes

سلام خانم نیکنام. اون فک کنم cry out هست. اشتباه نوشتن

2 Likes

سلام خانم پری، دقیقا اون قضیه املاء کلمات اینجا اهمیت پیدا کرد. البته خودم هم باید به بینایی خودم شک کنم :smile:

3 Likes

اشتباه از من بود منظورم همون cry هست۰

3 Likes