تالار زبانشناس

آیا frightened و terrible به یک معنی هستند؟

آیا frightened و terrible به یک معنی هستند دوستان؟ بهتره از هرکدوم در وصف چه موقعیتی استفاده بشه؟ یا فرقی نمیکنه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

خیر

terrible = وحشتناک
frightened = وحشتزده

2 Likes