تالار زبانشناس

Have no freedom

چرا در have no freedom نگفته have not freedom?
ممنونم از عزیزان

==================
این تاپیک مربوط به درس« برده داری کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

6 Likes

فعل have به معنی داشتن با not منفی نمیشه. اون دیگه میشه فعل کمکی زمان حال کامل. فعل have برای زمان حال ساده یا با don’t منفی میشه. یا no قبل از اسم میاد. no در جمله‌ی مثبت که میاد به جمله معنی منفی میده. در حالتی که don’t باشه به جای no باید any بیاد. پس دو حالت می‌تونه داشته باشه:

  1. Have no freedom
  2. Don’t have any freedom

این دو جمله یعنی نداشتن هیچ آزادی
یا می‌تونه به صورت don’t have freedom هم بیاد.
این یکی یعنی نداشتن آزادی

10 Likes