تالار زبانشناس

کلمات رسمی در مقابل کلمات غیر رسمی

با سلام
در این ویدیو قصد داریم با اکثر کلمات رسمی و غیر رسمی در زبان انگلیسی آشنا شویم

5 Likes