تالار زبانشناس

کاربرد have در این جمله چیه ؟

i have come to understand .
اینجا کاربرد ( have )چیه؟
متوجه ساختارش نمیشم!

1 Likes

فک کنم این کارتون رو راه بندازه

3 Likes

مرسی ولی گرامرش پرزنت پرفکت نیست یا در مورد جا و اینا بیشتر فکر میکنم اصطلاحی باشه ولی جا نمی افته برام که دقیقا منظورش چیه

2 Likes

اونجا come to understand فک کنم با هم باشه. بعد از مدتی به چیزی پی بردن یا درک کردن چیزی. مثلا چیزی رو متوجه نمی‌شیم بعد مدتی درکش می‌کنیم

3 Likes

دقیقا تو این جمله نظر شما درسته ولی من این ترکیب رو با مصدر هایه دیگه هم زیاد دیدم برای همین یه کم درک خود این ترکیب have come برام سخت شده مثل
it has come to mean
i have come to draw
we have come to expect

1 Likes

فکر میکنم از نظر گرامری که ماضی نقلی(present perfect) هست. قسمت سوم (past participle) فعل come, همون come هست.
اما از نظر مفهوم come to do something یه اصطلاحه که بجای do میشه فعل های مختلف گذاشت.
توی دیکشنری لانگمن این دو معنی براش اومده:
come to do something
a) to begin to have a feeling or opinion:
● He came to think of Italy as his home.
● I came to believe that he was innocent after all.
b) to do something by chance, without planning or intending to do it:
● Can you tell me how the body came to be discovered?
فکر می کنم این لینک هم کمک کننده باشه:
How is “I have come” + infinitive different from Present Perfect?

7 Likes