تالار زبانشناس

Naive مورد استفاده کلمه

ایا میشود کلمه naive رو به عنوان بی تجربه در جمله زیر بکار برد؟
I would train naive neophytes in order to they convert to a sophisticated person.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه واژه ها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «خانواده یونانی»)

فکر کنم شما به دنبال کلمه ی Novice به معنی تازه کار هستین.

3 Likes

بله naive معنی خام و بی تجربه هم میده ولی در نقش صفت، نه اسم.

4 Likes

بله.ولی به عنوان صفت میخواستم استفاده کنم. مثلا : کاراموز بی تجربه

1 Likes

کارآموز بی تجربه به نظرم نمیشه naive زد.

همون novice بهتره. چون naive بیشتر به ساده لوحی میزنه تا بی تجربگی و حتی برای بی تجربگی بخوایم ازش استفاده کنیم هدفمون نشون دادن ساده لوحیه.

برای مورد شما میتونید اینا رو امتحان کنید:

Inexperienced apprentice.
unpracticed apprentice.
untrained apprentice.
novice apprentice.
amateur apprentice.

و …

اگه من بخوام دقیقا بگم بی تجربه برای کارآموز میگم Inexperienced چون دقیقاً مفهومش مربوط به مورد شماست. ولی سایرین هم میتونه انتخاب خوبی باشه.

7 Likes