تالار زبانشناس

Get کاربرد

Then he gets on her bike

سلام دوستان عزیز معنی get در اینجا چیست و چرا به جای sit از get استفاده کرده اصن چه موقع باید از get استفاده کنیم

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

اینجا get به تنهایی معنی نمیشه
فعل get وقتی با in یا on بیاد به مفهوم سوار شدن بکار میره

مثلا برای سوار ماشین شدن از get in استفاده میشه، چون برای سوار شدن باید داخل ماشین شد.
اما برای دوچرخه یا موتور یا امثال اینها چون باید بر روی زین آنها سوار شد get on بکار میره

4 Likes