تالار زبانشناس

درس «تنهاترین موجود روی زمین»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس تنهاترین موجود روی زمین ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «تنهاترین موجود کره زمین» مراجعه بفرمایید.

1 Likes