تالار زبانشناس

افعال بی قاعده

سلام دوستان،

برای یادگیری افعال بی قاعده نرم افزار کاربردی و خوبی میشناسید؟

و یا روش جالب و راحتی؟

ممنون

1 Likes

روش جالب و راحت:

4 Likes