تالار زبانشناس

چطوری میتونم گرامرمو قوی کنم

چطوری میتونم گرامرمو قوی کنم… من جمله ها رو میتونم درک کنم…منتها نمیتونم خودم جمله بگم

==================
این تاپیک مربوط به درس« جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

سلام

مقاله ی زیر کمکتون میکنه

3 Likes

ممنون نگاه کردم…چیزی که فهمیدم … داخل متن میتونم کم کم از لحاظ گرامری پیشرفت کنم