تالار زبانشناس

فرق die وdead و kill

فرق die وdead و killدر جمله…they will think that you are dead چیست؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

Kill به معنی کشتن و فعل هست.
she killed her husband.

Die به معنی مردن و فعل هست.
He died in 1985 at the age of 76.

Deadحالت صفت die هست به معنی مرده و بی جان هست.
the dead body of a young soldier

4 Likes