تالار زبانشناس

Extent معنی کلمه

and to extent that we can spread enthusiasm معنی extent در این جمله چیه

==================
این تاپیک مربوط به درس« قدرت مینی استوری ( استیو کافمن) » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست آقای ای جی » فصل: « سری جدید »

1 Likes

فک کنم به معنی “به همان اندازه” باشه. مطمئن نیستم

2 Likes

معنای کلیش حد و اندازه است ولی تو این جمله به همان اندازه معنا میده

1 Likes

فکر میکنم extent اینجا معنی وسعت و گسترش بده
این جمله کاملشه
I think what we both have is a degree of enthusiasm. And to the extent that we can spread that enthusiasm to other people
معنیش میشه این
من فکر می کنم آنچه که ما هر دو داریم یک درجه از شور و شوق است. و به منظور وسعت دادن آن ما می توانیم این شور و شوق را به دیگر افراد گسترش دهیم

3 Likes

اینجا extent فعل نیست و قبلشم the اومده پس فک کنم همون به معنی “به همان اندازه” است.
می‌توانیم به همان اندازه (اشاره به جمله‌ی قبل که به اندازهوی شور و اشتیاقی که اونا دارند) آن شور و اشتیاق را به دیگران هم بدهیم.

3 Likes

to the extent of/that/to such an extent that(etc)

phrase
You use expressions such as to the extent of, to the extent that, or to such an extent that in order to emphasize that a situation has reached a difficult, dangerous, or surprising stage.

He said he didn’t like the president, but not to the extent of wanting to kill him.

او گفت از رییس جمهور خوشش نمیاد ولی نه تا این حد که بخواد اونو بکشه

3 Likes

Other people پایان جمله نیست.

جمله کاملش به صورت زیر است:

And to the extent that we can spread that enthusiasm to other people, make them feel upbeat about their language learning, make them enjoy their language learning, they’re all gonna do better.

و تا اندازه ای که (تا آنجا که)‌ ما بتوانیم آن شور و شوق را به دیگران اشاعه دهیم، …

5 Likes

درسته فعل نیست. من برای رسوندن مفهوم" دادن" رو نوشتم
الان چک کردم باز جمله رو
اون ترجمه من در قالب گرفتن کاما بعد از that فک کنم درست در میاد
To the extent that, we can …

2 Likes

That makes sense. Thank you :pray:

2 Likes