تالار زبانشناس

Have this and this!"

==================
این تاپیک مربوط به درس« شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

فکر کنم بشه اینطور معنیش کرد "بگیر که این و این یکیو رو داشته باشی منظور اشاره به زدن یا فرو کردن شمشیر

2 Likes