Have this and this!"

Have this and this!"
0

#1

==================
این تاپیک مربوط به درس« شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »


#2

فکر کنم بشه اینطور معنیش کرد "بگیر که این و این یکیو رو داشته باشی منظور اشاره به زدن یا فرو کردن شمشیر