تالار زبانشناس

پیوست حفظ هویت

بنده مستحضر بودم که داستان، بنا به اقرار یکی از مربیان محترم که ظاهرا با داستان سرایی خوبشان ،شاد نشده بودند،وامشب شاد شدند،قلم فرسایی شده،خودمون رو به کوچه…زدیم،بلکه دیوار بشنود…درد اینه که برچسب دید منفی داشتن دیگران،دقت عمل مارو کم میکنه…
میشه زیبنده تر نوشت…

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

1 Likes

A post was merged into an existing topic: چالش حفظ هویت