تالار زبانشناس

معنی عبارت went into

سلام تو درس عنکبوت در موزه معنی عبارت went into توی جمله all his efferts went into looking after the Web چیه؟؟ واصلا چرا به کار رفته؟ تو معنی که تفاوتی ایجاد نمیکنه

2 Likes

اینجا نزدیک ترین معنی میتونه معطوف شدن باشه. همه‌ی تلاشهایش معطوف بر مواظبت از لانه اش شد.

3 Likes