تالار زبانشناس

فرق novel و story

فرق story و novel چیست؟

1 Likes

کلمه story به معنی داستان و novel به معنی رمان است.
فرقشون اینه که story کوتاه تر از novel هست

3 Likes