تالار زبانشناس

ترجمه their anger barely below the surface

جمله زیر چگونه ترجمه می شود؟
their anger barely below the surface

==================
این تاپیک مربوط به درس« پسربچه و کلم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes

کلمه barely اینجا به سختی معنی میشه

عبارت below the surface هم که یعنی زیر سطح چیزی، وقتی در مورد احساسات آدم بکار میره، اشاره به قسمتی از احساسات داره که درون آدم پنهان شدن و از ظاهر آدما پیدا نیستن.

پس معنی کلی جمله میشه همون که :

اونا عصبانیت شون رو به سختی پنهان کرده بودن و بروز نمیدادن

6 Likes