تالار زبانشناس

فرق گزینه "اضافه به جعبه لاینتر" و گزینه "نمیدانم"

فرق گزینه اضافه به جعبه لاینتر و گزینه نمیدانم در زبانشناس چیه؟

1 Likes

در گزینه نمیدانم فقط کلمه رو مارک میکنید بدون اینکه به جعبه لایتنر اضافه کنید و برای همین از طریق این جعبه نمیتونید مجددا کلمه رو مرور کنید
ولی گزینه “اضافه به جعبه لایتنر” هم زمان هم کلمه رو مارک میکنید و هم در مرور های بعدی براتون قابل دسترسی هست.

3 Likes