تالار زبانشناس

معنی این دو کلمه

And when Paul went home, the thief picked up the lump of gold, slipped it into his bag and ran away!
معنی کلمه picked و slipped در جمله؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« تکه ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

Pick up:
برداشتن چیزی یا جمع کردن چیزی از جایی یا بلند کردن چیزی

slip
معنای اصلیش میشه سُر خوردن و معنی دیگه اون میشه یواشکی و سریع حرکت کردن یا حرکت داد چیزی

تو این جمله slip something into معنی “سریع چیزی رو در جایی گذاشتن” میده

معنی جمله:
و وقتی پاول رفت خونه, دزده تکه ی طلا رو برداشت,سریع گذاشت توی کیسه اش و فرار کرد.

5 Likes