تالار زبانشناس

Spelling bee

Spelling bee به چه معناست؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« پیت گربه هه و کاپ کیک های گمشده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

2 Likes

مسابقه ی املا

a spelling competition, esp. one in which any contestant who misspells a word is eliminated

2 Likes