تالار زبانشناس

معنی کلمهalready

But he’s already rich,’ said Rose
already تو جمله چه معنی ای داره؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« قلم موی سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

در حال حاضر، هم‌اکنون

2 Likes

already معنی هم چنان یا قبلا هم میتونه بده؟

1 Likes

adverb - already
قبلا : already, formerly, beforehand, heretofore, erstwhile, erst
پیش از این : already, heretofore,

 • • Are my socks dry already?

  • آیا جوراب هایم خشک شده اند؟
 • • I’ve already considered that possibility.

  • من واقعاً آن احتمال را در نظر گرفته ام.
 • • The train had already left when I got to the station.

  • وقتی من به ایستگاه رسیدم، قطار قبل از آن رفتهبود.
 • • Ah, the phone card’s already running out… See you in half an hour.

  • اه، کارت تلفن در حال تمام شدن است…تو را نیمساعت دیگر می بینم.
 • • Your Chinese is awesome already.

  • زبان چینی شما الان هم عالی است.
 • • Are my socks dry already?

  • آیا جوراب هایم خشک شده اند؟

● از پیش،قبلا،پیش از این،از قبل،تا حالا
I had already thought of this problem
از پیش فکر این مسئله را کرده بودم.
when she arrived, the children were already in bed
وقتی وارد شد بچه‌ها دیگر در رختخواب بودند.
● هم‌اکنون،همین حالا،فعلا،به نقد،به اینزودی،همانگاه،همان وقت
you are already two days late
همین حالا هم دو روز دیر کرده‌اید.
I have enough headaches already
فعلا به اندازه‌ی کافی دردسر دارم.

5 Likes

:o2: The #difference between
#Already & #yet :o2:

#Already
در جملات #مثبت استفاده میشود.

:red_circle: We have #already written our reports.
:red_circle: ما قبلا گزارشهایمان را نوشته ایم.

:large_blue_circle: Alex has #already recorded the results of the experiment.
:large_blue_circle: الکس قبلا نتایج آزمایش را ثبت کرده است.

#Yet
در جملات #منفی استفاده میشود.

:red_circle: We haven’t written our reports #yet.
:red_circle: هنوز گزارشهایمان را ننوشته ایم.

:large_blue_circle: Maria hasn’t called her parents #yet.
:large_blue_circle: ماریا هنوز به والدینش تلفن نزده ست

3 Likes