تالار زبانشناس

نرم افزار مخصوص دویدن

نرم افزار خیلی خوب مخصوص دویدن کسی سراغ داره؟

3 Likes

ممنون ولی گوشیم سامسونگ نیست

1 Likes