تالار زبانشناس

Taste sensation

چه معنی میده؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« کبوتر یک سوسیس پیدا کرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

حس چشایی

3 Likes