تالار زبانشناس

کمک در معنی جمله

با سلام
من معنی دقیق این جمله رو نفهمیدم، در صورت امکان راهنمایی کنید :rose::rose:

many religions have taught that being trapped in the illusion of separateness is the source of much of our suffering

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قلب سالم »

3 Likes

موضوع سر مردم داری و با مردم بودنه، اینکه فقط به فکر خودمون و نیازهای خودمون نباشیم و با مردم و در کنار مردم باشیم.

اینجا توی این جمله میگه :

یعنی بسیاری از ادیان هم اینو آموزش داده اند

Being trapped in
یعنی در دام چیزی گرفتار بودن

در دام چی ؟

illusion of separateness
توهم جدایی ،
یعنی دور و جدا از مردم بودن، یا همون به فکر خودمون بودن

پس میگه گرفتار بودن در دام توهم جدایی

منبع بسیاری از رنجهای ماست

4 Likes

بسیاری از ادیان اموزش دادهاند (گفته اند)که گرفتار بودن در توهم جدایی از دیگران ریشه بسیاری از رنجها (مشکلات)است

1 Likes