تالار زبانشناس

Rode by meaning?

==================
این تاپیک مربوط به داستان« پیت گربه و فرد جدید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

کلمه Rode گذشته rideهستش که معنیش میشه: سوار شدن، راندن،رفتن، حرکت کردن،وابسته بودن اذیت کردن… اینجا به معنی رفتن هست byیعنی با ، به وسیله ی… اینجا میشه با یا به وسیله ی چیزی رفت و رفت و رفت