تالار زبانشناس

ترجمه و مفهوم کلمه Compelling

Compelling has this idea of wanting to take action, wanting to do something.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)

1 Likes

کلمه Compelling یعنی متقاعد کننده. وقتی شما از چیزی متقاعد بشید بهش عمل میکنید. این جمله هم همین رو گفته

1 Likes