تالار زبانشناس

ترجمه این جملات

you
just need to look past the imperfections to … see what’s right. If you can’t do that,
then it’s your loss

من درکش میتونم بکنم اما من ترجمه کاملش رو میخوام… لطفا پیامتون رو هم پاک کنید اولی رو چون کلا اشتباه بود. مرسی

تو تنها نیاز داری که کاستی ها رو نادیده بگیری، تا ببینی چی درسته. اگر نتونی این کار رو انجام بدی، پس این دیگه به ضررِ خودته.
imperfection در واقع به معنی کامل و ایده آل نبودن هست، که به نظرم “کاستی” جایگزین مناسبیه براش

1 Likes

نگاهی به کاستی های گذشته من بیاندازید، تا ببینید چه کاری درست است، اگر نمی توانید این کار را انجام بدهید پس عمر خود را تلف کرده اید* پس این ترجمه اشتباهه؟ آره؟

معنی عبارات "look past " نادیده انگاشتن و در نظر نگرفتن هست.

1 Likes