تالار زبانشناس

مفهوم اصطلاح Get your nose to the grindstone

اصطلاح Get your nose to the grindstone به چه معنیه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« آیا دانشگاه در آمریکا ارزش پولش را دارد؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

keep your nose to the grindstone:https://www.ldoceonline.com/dictionary/keep-your-nose-to-the-grindstone
Informal: to work very hard without stopping to rest
تلاش بی وقفه

1 Likes