تالار زبانشناس

ترجمه این جمله

ترجمه این جمله چی میشه؟

The shooter, James Newman, was hell-bent on carrying out another Columbine

==================
این تاپیک مربوط به درس« معلم ناجی مدرسه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « معلم ناجی مدرسه »

2 Likes

To be hell bent on
ینی مصمم بودن برای انجام کاری بدون فکر کردن به خطرات احتمالی
Carry out
عملی کردن ( قول یا حرف یا تصمیم)

معنیش میشه : تیرانداز، جیمز نیومن برای عملی کردن یک حادثه کلمباین دیگر مصمم بود.

2 Likes

مرسی عالی بود سپاسگزارم :tulip:

2 Likes