معنی دقیق عبارت pop culture

معنی دقیق عبارت pop culture
0

#1

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه از تلویزیون برای بهتر کردن مکالمه استفاده کنیم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »


#2

فرهنگ پاپ یا همون مذهب پاپ


#3

به معنی فرهنگ عامه یا همون فرهنگ مردم هستش