تالار زبانشناس

معنی دقیق عبارت pop culture

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه از تلویزیون برای بهتر کردن مکالمه استفاده کنیم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

2 Likes

فرهنگ پاپ یا همون مذهب پاپ

2 Likes

به معنی فرهنگ عامه یا همون فرهنگ مردم هستش

6 Likes

سلام

همونطور که اشاره شد pop می تونه معنی مردم/عامه رو داشته باشه

popular

popularly

population

pop. is an abbreviation for population. It is used before a number when indicating the total population of a city or country.

4 Likes