تالار زبانشناس

معنی put on a show و take for granted؟؟

میخواستم ببینم معنی این دو چی میشه:
Put on a show
Take for granted

جفتشون اصطلاح هستند. اما بهتره که در جمله معنی بشن.

اولی رو میشه حدس زد مفهوم چیزی کوچیک رو بزرگ کردن ولی نمیشه دقیق حتم داد چرا که باید در قالب دید چون ممکنه درباره یک نمایش باشه.

دومی یعنی شما برای چیزی ارزش قائل نشید یا بهش فکر نکنید چرا که فکر میکنید همیشه براتون وجود خواهد داشت.

باز هم قالب بهترین جواب رو خواهد داد.

لطفا با مثال بپرسید سوالهاتون رو

4 Likes