تالار زبانشناس

داستان بالشت پری

bumps and lumps what does that mean

2 Likes

هر دو مترادف هم میشن تقریبا

bumps میشه" برآمدگی ها و دست انداز ها، تصادف ها برخورد ها ضربه ها تکان ها "

lumps هم میشه" کلوخه ها و برآمدگی ها…"

پس از نظر من که داستان رو نخوندم میشه: دست انداز ها و برآمدگی ها
پ.ن: تو دیکشنری ها راحت میتونی معنا و مثالش ها و کاربرد های کلمه هارو پیدا کنی یه دیکشنری خوب مثل parsdic یا هر چیزی که دوس داشتی حتما نصب کن.

2 Likes