تالار زبانشناس

درس برده داری کودکان

Are many carpets in pakistan to be made by child workers
To be made چگونه ساختار یا زمانیه

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

1 Likes

به معنی ساخته شدن توسط کودکان هست و نوعی اجبار در خودش مستتر داره و به لحاظ مفهومی شامل حال و آینده میشه.

3 Likes

این عبارت همان مجهول حال ساده هست که بعدش هم از by برای اشاره به فاعل استفاده شده

1 Likes