تالار زبانشناس

ساختار گرامری جمله ی I had better get thanking

I had better get thanking

این چه ساختار گرامری هست؟ مربوط به کدوم زمانه و چطور ترجمه میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« کتاب متشکرم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

Had better + verb

زمانی استفاده میشود که فکر میکنیم بهتر است کاری انجام شود یا در شرایطی خاص پسندیده است.
مربوط به زمان حال یا آینده است.
ترجمه:
بهتر است شروع به تشکر کنم.

3 Likes