تالار زبانشناس

معنی عبارت Approach their edge

معنی عبارت Approach their edge چیست

1 Likes

یعنی به لبه شان نزدیک شدند

1 Likes

عبارت edge یعنی لبه. منظور این هست که به نهایت توانایی خودشون نزدیک شدن.

4 Likes