تالار زبانشناس

نقش killed در جمله

سلام
میشه لطف کنید و راهنمایی کنید
تو جمله زیر be به تنهایی فعل؟؟؟
چرا بجای be killed فقط kill ننوشته؟؟
چرا جمله بندیای این درس این شکلیه :neutral_face:
In the future, he will almost be killed by an avalanche while skiing.

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

بخاطر اینکه kill یعنی کشتن و be killed مجهوله به معنی کشته شدن. این شخص هم نزدیک بوده کشته بشه

3 Likes

Will + be (have) +past participate
به ساختار گرامری فوق زمان آینده کامل میگن. آینده کامل به عملی که در آینده قبل از وقت معین و یا در یک زمان معین تکمیل و یا اتمام میشه دلالت داره. علامت شناسایی این زمان by یا before هستش.

نکته : همیشه بعد از
will
فعل باید بصورت ساده بیاد

نکته : همیشه واژه های
almost, always, often, rarely,…
بعد از
Will
و قبل از فعل ساده میان

معنیش میشه : در آینده، او تفریبا در حین اسکی کردن توسط بهمن کشته خواهد شد.

مثال دیگه

They will rarely have eaten their supper before arriving their guests.

میشه بیشتر توضیح بدید یجور بگید ک بفهمم

He will almost be killed by an avalanche
همین جمله رو آنالیز میکنیم

Will
فعل کمکی ما هستش که همیشه بعد از فاعل میاد

Almost, always, often, rarely,…
اینا قید هستن که بعد افعال کمکی و قبل از فعل ساده )برا تاکید دوباره : این افعال قبل از فعل ساده و بعد از فعل کمکی( میان
پس تا اینجا وضعیت

Will almost
مشخص شد

Be
فعل ساده هست
همیشه بعد افعال کمکی
Will, should, can, could,…
فعل بصورت ساده میاد

پس تا اینجا
Will almost be
آنالیز شد

Killed
شکل سوم
Kill
هستش
شکل سوم افعال رو
Past participate
میگن
برای تشکیل ساختار
Future perfect
حتما باید بعد از فعل ساده که تو این جمله( be) هستش
شکل سوم فعل بیاد

پس شد

Will almost be killed

یکی دیگه از نشانه های ساختاری این زمان اومدن
by تو جمله هستش

1 Likes

یعنی حتما تو این زمان be میاد ؟

در حالت مجهول حتما باید فعل to be داشته باشیم. بسته به زمانش فرق می‌کنه کدوم نوع بیاد.
اشکال فعل to be عبارتند از:
am, is, are, was, were, be, being, been
با زمان حال ساده am, is و are، با گذشته ساده was و were، با حال کامل و گذشته‌ی کامل been.
با حال استمراری am being, is being ,are being.
با گذشته استمراری was being و were being. با آینده be مثل مثال بالا will be. با افعال کمکی هم be.

4 Likes

ممنون عزیزم
لطف کردی :kissing_heart:

2 Likes