تالار زبانشناس

Pete hands over his

فعل در این جمله کجاست؟ چطور ترجمه میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« پیت گربه هه سوار قطار میشه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

2 Likes

عبارت Hand over اینجا فعله که به معنیه تحویل دادن یا تسلیم کردن هست.

The conductor comes to collect the tickets. Pete hands over his (ticket)
مامور قطار برای جمع کردن بلیط ها میاد
پیت بلیط خودش رو تحویل میده

7 Likes