تالار زبانشناس

. I think that’s the simplest word I can think of to boil it down معنی

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه بر ترس از صحبت با بومی زبان ها غلبه کنیم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

2 Likes

اینجا Lindsay از Gabby میخواد که واژه ی inherently رو معنی کنه و Gabby میگه :

فکر کنم آسونترین کلمه ای که میتونم باهاش اونو ساده کنم یا تعریف کنم، کلمه really هست

عبارت to boil something down به معنی ساده تر کردن و مختصرتر کردن یک عبارته یا توضیح دادنش به شکل ساده تر

7 Likes

سلام
پس think of مفهومش چیه؟

1 Likes

The simplest word i can think of

ساده ترین کلمه ای که میتونم بهش فکر کنم

To boil it down

که ساده ش کنم یا ساده تعریفش کنم

3 Likes