تالار زبانشناس

نقش up در این درس

The Rolls go up to bat
در این درس مکررا کلمه up تکرار شده. کسی میدونه در اینجا چی معنی میده؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« بازی را شروع کنید! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

verb - go up
بالا آمدن : rise, go up, upheave, uprise, surface
صعود کردن : climb, ascend, go up, mount, ramp, rise

1 Likes

adverb - up
بالا : up, overhead, aloft, atop
جلو : forward, ahead, forth, up, before, afore
در حال کار : up
preposition - up
روی : on, over, in, upon, aboard, up
بالای : above, on, over, up, in, o’er
بر فراز : over, upon, up, o’er
در بلندی : up
verb - up
بالا رفتن : climb, rise, up, lift, boost, ascend
برخاستن : rise, up, get up, arise, levitate, step up
ترقی کردن : climb, grow, remunerate, rise, steepen, up
بالا بردن یا ترقی دادن : up, upgrade

بالا بردن‌ یاترقی‌ دادن‌.

بالا، در حال‌ کار.

بالا، در حال‌ کار.

بالا، روی‌، بالای‌، دربلندی‌، جلو، برفراز، سپری‌ شده‌،

سربالایی‌، برخاستن‌، بالارفتن‌، صعود کردن‌، ترقی‌کردن‌،

English Persian Sentences

 • • Americans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.

  • آمریکاییانی که بیش از شصت و پنج سال سندارند، 12.5٪ کل جمعیت را تشکیل می‌دهند.
 • • When spring arrives, I am going to take up a new sport.

  • وقتی بهار آمد، قصد دارم ورزش جدیدی راشروع کنم.
 • • The freight train was held up about half an hour because of a dense fog.

  • قطار برای نیم ساعت به علت مه غلیظ توقفکرد.
 • • Just shut up and get on with your work!

  • خفشو و برو پی کارت !
 • • I got up at six this morning.

  • من هرروز صبح ساعت شش از خواب بیدار میشوم.
 • • My mother gets up early every morning.

  • .مادر من هر روز صبح زود از خواب بلند می شود
1 Likes

@fatemeh74 میشه بپرسم این دیکشنری اسمش چیه

1 Likes

اسم دیکشنری آبادیس هست

2 Likes